FCBCAMP 2020


Generated with MOOJ Proforms
* Pole wymagane
Prosimy o wskazanie roku urodzenia dziecka * Prosimy wskazać rok urodzenia
Prosimy podać turnus, na który chcą Państwo zarejestrować dziecko * Prosimy wskazać turnus, na który chcą Państwo zarejestrować dziecko.
I Turnus - 18-24.07.2020
II Turnus - 24-30.07.2020

Dane dziecka

Proszę podać nazwisko dziecka * Nazwisko zawodnika
Proszę podać imię dziecka * Imię zawodnika
Data urodzenia dziecka (DD-MM-RRRR) * Data urodzenia dziecka
PESEL dziecka *
Prosimy wybrać rozmiar stroju dla dziecka * Prosimy wybrać właściwą "rozmiarówkę" strojów treningowych
Prosimy wybrać rozmiar getrów dla dziecka * Prosimy podać właściwy dla dziecka rozmiar getrów

Dane rodzica / opiekuna

Imie i nazwisko opiekuna / rodzica *
Adres e-mail opiekuna / rodzica *
Numer telefonu rodzica / opiekuna *
Z jakiego źródła dowiedzieli się Państwo o naszej ofercie?

Zgody formalne

Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką prywatności; Regulaminem obozu oraz Warunkami Uczestnictwa

Akceptuję powyższe warunki * Wysłanie zgłoszenia oznacza zgodę na Politykę prywatności, Regulamin obozu oraz Warunki uczestnictwa

Patronat

          

 

   


Partnerzy