Barca Academy - obóz Nadrzecze 2020


Generated with MOOJ Proforms
* Pole wymagane
Data urodzenia dziecka (DD-MM-RRRR) * Data urodzenia dziecka
Proszę podać nazwisko dziecka * Nazwisko zawodnika
Proszę podać imię dziecka * Imię zawodnika
PESEL dziecka *
Prosimy o wskazanie roku urodzenia dziecka * Prosimy wskazać rok urodzenia
Prosimy o wskazanie Centrum, w którym dziecko trenuje * Prosimy podać, do którego Centrum dziecko uczęszcza na treningi?

Imie i nazwisko opiekuna / rodzica *
Adres e-mail opiekuna / rodzica *
Numer telefonu rodzica / opiekuna *

Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką prywatności

Akceptuję warunki Polityki prywatności * Prosimy wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Patronat

          

 

   


Partnerzy