Opłaty

Wpłat prosimy dokonywać na rachunek Barca Academy Warszawa:

Licencja:

WM-Sport Sp. z o. o., realizator celów publicznych
ul. Fleminga 2 (03-176 Warszawa)
NIP: 7010292611

 • Centrum Bemowo:
  Nr konta: 19 1090 1841 0000 0001 1732 2876
 • Centrum Targówek:
  Nr konta: 52 1090 1841 0000 0001 1732 2864
 • Centrum Tarchomin:
  Nr konta: 44 1090 1841 0000 0001 1732 2911
 • Centrum Ursynów:
  Nr konta: 02 1090 1841 0000 0001 1732 2891
 • Centrum Wilanów:
  Nr konta: 98 1090 1841 0000 0001 3293 6611
 • Escola Varsovia:
  Nr konta: 57 1090 1841 0000 0001 1933 9404

Opłaty:

 • opłatę za prowadzenie szkolenia piłkarskiego w wysokości 200 zł miesięcznie (za miesiące wrzesień - czerwiec) należy wpłacać do 5 dnia każdego miesiąca, przelewem na konto danego centrum Barca Academy Warszawa. Opłata pobierana jest z góry za każdy miesiąc (np. za listopad płacimy do 5 listopada)
 • darowizna z przeznaczeniem na pokrycie opłaty licencyjnej na rzecz FC Barcelona w wysokości 50 zł miesięcznie (za miesiące wrzesień - czerwiec) należy wpłacać do 5 dnia każdego miesiąca, przelewem na konto danego centrum FCB Escola Varsovia. Darowiznę wpłacać należy z góry za każdy miesiąc (np. za listopad płacimy do 5 listopada).

  W tytule przelewu należy wpisać: "Imię, Nazwisko, data urodzenia, nazwę zespołu, nazwę centrum (np. Bemowo) oraz miesiąc, za który dokonywana jest wpłata za prowadzenie szkolenia oraz darowizna, a także tytuł przelewu tj. "opłata za szkolenie i darowizna z przeznaczeniem na pokrycie opłaty licencyjnej" (jeśli wpłaty dokonywane są jednym przelewem ) lub odrębnie "opłata za szkolenie" lub "darowizna z przeznaczeniem na pokrycie opłaty licencyjnej" (jeśli opłaty dokonywane są oddzielnie).
 • Opłata wpisowa w okresie wakacyjnym w wysokości 125 zł (za miesiące lipiec - sierpień) należy wpłacać do 5 dnia każdego miesiąca, przelewem na konto danego centrum Barca Academy Warszawa.
 • Opłata wpisowa pobierana jest z góry za każdy miesiąc (np. za lipiec płacimy do 5 lipca).

  W tytule przelewu należy wpisać: Imię, Nazwisko, rok urodzenia , nazwę zespołu, nazwę centrum (np.Bemowo) oraz miesiąc, za który dokonywana jest opłata wpisowa".

Patronat

          

 

   


Partnerzy