Z wizytą u Ministra Sportu

W dniu 7 maja 2014 na zaproszenie Ministra Sportu Pana Andrzeja Biernata odbyło się spotkanie z delegacją reprezentującą FCB Escola Varsovia - Wiesław Wilczyński, Carlos Alos, Witold Miller. W spotkaniu wziął udział również V-ce Minister Sportu - Pan Tomasz Półgrabski.

Stoją od lewej: Witold Miller, Wiesław Wilczyński, Andrzej Biernat, Carlos Alos, Tomasz Półgrabski.

Stoją od lewej: Witold Miller - Dyrektor Organizacyjny FCBEV , Wiesław Wilczyński - Prezes Honorowy FCBEV, Andrzej Biernat - Minister Sportu, Carlos Alos - Dyrektor Sportowy FCBEV, Tomasz Półgrabski - Wiceminister Sportu.


Celem spotkania było przedstawienie spraw związanych z funkcjonowaniem FCBEscola Varsovia. W trakcie spotkania przedstawiciele szkoły omówili działalność  FCBEV w ostatnich trzech latach, a szczególnie sprawy organizacyjne, szkoleniowe, edukacyjno-wychowawcze oraz wyniki sportowe.

Minister Andrzej Biernat interesował się efektywnością szkolenia, dalszą kontynuacją projektu, przyszłością szkoły oraz jej wychowanków.  Wyraził zadowolenie z dotychczasowych osiągnięć oraz podziękował za sukcesy sportowe piłkarzy FCBEscola Varosvia podczas turniejów międzynarodowych. Pan Minister widzi bardzo duży wpływ szkoły na rozwój warszawskiej i polskiej piłki nożnej. Przyjął również zaproszenie do odwiedzenia nowo wybudowanego centrum sportowego FCBEscola Varsovia przy ul. Fleminga 2 w Warszawie. Minister podkreślił, że 65% polskich kibiców są sympatykami FC Barcelona i wierzy, że szkoła będzie rozwijała swoją działalność w oparciu o najlepszy system szkolenia piłkarskiego.


Patronat

          

 

   


Partnerzy