Uczymy się języka hiszpańskiego

Drodzy rodzice,

FCB Escola Varsovia wita w nowym sezonie 2013/14 dziękując za zaufanie jakim Państwo obdarzacie ten sportowy i edukacyjny projekt, którego głównym celem jest najlepsza edukacja Waszych dzieci.

FCB Escola Varsovia chcąc wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom chce kontynuować projekt nauczania języka hiszpańskiego w sezonie 2013/14 jako zajęcie dodatkowe dla dzieci chcących poznać ten język.

Aby przystąpić do zajęć Szkoły Językowej FCBEV prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się w zakładce: Szkoła Językowa/Zapisy On-Line.

Naszym celem jest nauczenie dzieci praktycznego i teoretycznego rozumienia oraz posługiwania się językiem hiszpańskim poprzez korzystanie z nowoczesnych metod nauczania ( m.in. piosenki, konkursy, rysunki, konwersacje). Chcemy dostarczyć Państwa dzieciom dużo pozytywnych wrażeń związanych z nauką języka a także zachęcać je do kontynuowania nauki w przyszłości.

W tym sezonie okres nauki rozpocznie się 1 października 2013 r. i będzie trwał do końca roku szkolnego, do czerwca 2014 w okresach trymestralnych (1. do Bożego Narodzenia , 2. do Wielkanocy, 3. do końca roku szkolnego). Zajęcia będą trwały 60 minut i będą odbywały się jeden raz w tygodniu. Po każdym trymestrze przygotowana będzie dla Państwa informacja dotycząca postępów w nauce osiąganych przez dziecko.

Odpłatność za zajęcia będzie wynosić 110 zł miesięcznie, plus jednorazowo 85 zł za dwa podręczniki. W tym roku nie będzie płatności tytułem wpisowego, ale prosimy o dokonywanie płatności za podręczniki w tym tygodniu, byśmy mogli je wszystkie zarezerwować.

Będziemy korzystać z hiszpańskich podręczników LA PANDILLA 1 ( książka i ćwiczenia ).

Z uwagi na fakt, że należy zorganizować sale i inne szczegóły organizacyjne - w przypadku zainteresowania tym projektem - uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza, oraz dokonanie płatności 85 zł za podręczniki do dnia 21 września br. na rachunek :

37 1090 1841 0000 0001 1854 9796

Przy dokonaniu przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka oraz centrum.

Płatności miesięczne dokonujemy od 1 do 5 dnia każdego miesiąca.

Bardzo dziękujemy

FCB Escola Varsovia


Patronat

          

 

   


Partnerzy