Inauguracja roku szkolnego 2013/2014

W sobotę 07.09.2013 r w Centrum Olimpijski PKOL odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego w FCBEscola Varsovia.

Uroczystość oficjalnie otworzył Honorowy Prezes i Założyciel Szkoły Pan Wiesław Wilczyński. W swoim wystąpieniu podsumował dotychczasowe sukcesy szkoły FCBEV, omówił projekt Escola Varsovia - kontynuację szkolenia piłkarskiego dla młodzieży w wieku 13-16 lat oraz przedstawił nasze plany na przyszłość, w tym zakończenie budowy Centrum Piłkarskiego FC Barcelona Escola Varsovia.

Dyrektor Techniczny Pan Carlos Alos przedstawił strukturę sportową FCBEscoli oraz zaprezentował składowe systemu szkolenia zgodnie z założeniami FCB.

Na zakończenie odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów szkolenia w FCBEV naszym nowym uczniom.

Każdy z nowych zawodników był proszony o wejście na scenę i w obliczu ponad 300 osobowej publiczności osobiście z rąk trenera odbierał tę jakże cenną pamiątkę.

Jesteśmy przekonani, że kolejny rok działalności FCBEscola przyniesie wiele wspaniałych sukcesów zarówno sportowych, jak i wychowawczych.

Patronat

          

 

   


Partnerzy