Konferencja prasowa - 30.05.2012 r.

W dniu 30.05.2012 r. odbyła się konferencja prasowa w Instytucie Cervantesa dotycząca działalności FCBEscola Varsovia, w której udział wzięli: Josep Maria Fuste - doradca Zarządu FC Barcelony, Wiesław Wilczyński - Inicjator i Założyciel szkoły, Carlos Alos oraz Witold M. Miller - Dyrktorzy Escoli.

J. M. Fuste przekazał pełne poparcie władz klubu dla projektu FCBEscola Varsovia obecnie i w przyszłości.

Na konferencji podsumowano pierwszy rok działalności szkoły oraz przedstawiono wyniki ankiet rozesłanych do rodziców naszych uczniów. Z uzyskanych odpowiedzi wynika, że:

  • 95% badanych ocenia bardzo dobrze i dobrze system szkolenia piłkarskiego w naszej szkole,
  • 80% badanych ocenia bardzo dobrze i dobrze wewnętrzny system współzawodnictwa,
  • 90% badanych ocenia bardzo dobrze pracę trenerów
  • 95% badanych chciałoby kontynuować naukę w szkole w semestrze 2012/2013.

Jedynym obszarem badań, który FCBEscola musi ulepszyć w przyszłym semestrze jest komunikacja pomiędzy Szkoła a rodzicami, co wynika z tylko 60% bardzo dobrych i dobrych uzyskanych odpowiedzi.

Przedstawiono również plany dotyczące przyszłej działalności szkoły oraz najnowszy projekt realizowany po raz pierwszy w Europie Wschodniej - Campy FC Barcelony, które odbędą się w lipcu bieżącego roku w Olecku. Ten międzynarodowy projekt skierowany jest do dzieci z całego świata w wieku 7-13 lat, w którym pod okiem trenerów z Hiszpanii i FCBEscola Varsovia przeprowadzone zostaną zajęcia szkoleniowe wg. systemu i filozofii FCB.

Zaprezentowano nowych partnerów szkoły - firmę GENERALI, która zapewni ubezpieczenie naszym wychowankom oraz ELE TAXI.

Po konferencji nasz honorowy gość udał się do Centrum Praga, gdzie przyglądał się zajęciom szkoleniowym. Treningi, które zobaczył bardzo go usatysfakcjonowały. Nasz gość podkreślił w rozmowach, że widzi wyraźnie, że chłopcy stosują metody i filozofię gry FC Barcelona.

Josep Maria Fuste - legenda FC Barcelony - wyjechał z Warszawy pełen optymizmu i przekonania, że FCB Escola Varsovia będzie się świetnie rozwijać zarówno sportowo jak i na płaszczyźnie społecznej i kulturalnej przynosząc miastu Warszawa, rodzicom i dzieciom dużo radości.

Patronat

          

 

   


Partnerzy