Zgłoszenie dziecka do FCBEscola Varsovia na rok szk. 2018/19


Generated with MOOJ Proforms
* Pole wymagane

Dane Zawodnika

Prosimy wskazać rok urodzenia dziecka * Rocznik zawodnika
Proszę podać imię dziecka * Imię zawodnika
Proszę podać nazwisko dziecka * Nazwisko zawodnika
Dokładna data urodzenia (DD-MM-RRRR) * Data urodzenia
Dotychczasowa kariera klubowa Wypełnij tylko wtedy, jeśli chcesz

Centrum treningowe

Prosimy wskazać Centrum Treningowe *


Dane rodzica / opiekuna / osoby upoważnionej do odbioru dziecka (obowiązkowe dwie pozycje)

Imie i nazwisko opiekuna / rodzica *
Numer telefon opiekuna / rodzica *
Adres e-mail opiekuna / rodzica *
Imie i nazwisko opiekuna / rodzica *
Numer telefon opiekuna / rodzica *
Adres e-mail opiekuna / rodzica *
Imie i nazwisko opiekuna / rodzica
Numer telefon opiekuna / rodzica
Adres e-mail opiekuna / rodzica


Informacje dodatkowe

Z jakiego źródła dowiedzieli się Państwo o naszej ofercie? Rocznik zawodnika


Zgody formalne

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie podmiotom zewnętrznym danych osobowych zawartych w formularzu rekrutacyjnym (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r o ochronie danych osobowych - Dz.U. nr 133 poz. 883) przez FCB Escola Varsovia dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. Jestem świadomy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ponad to, że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3, każdemu użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Akceptacja *
Akceptuję


Podczas rejestracji proszę sprawdzić, czy wszystkie wymagane pola (z gwiazdką) są prawidłowo wypełnione. Następnie należy wpisać w polu poniżej po prawej stronie liczbę wyświetlaną po lewej stronie i wcisnąć przycisk Wyślij.


Patronat

          

 

   


Partnerzy