Zimowy obóz stacjonarny FCBEV 2018


Generated with MOOJ Proforms
* Pole wymagane
Prosimy wskazać rok urodzenia dziecka *
Data urodzenia dziecka (DD-MM-RRRR) * Data urodzenia dziecka
Proszę podać imię dziecka * Imię zawodnika
Proszę podać nazwisko dziecka * Nazwisko zawodnika
Prosimy wskazać miejsce treningu w FCBEV *
Imie i nazwisko opiekuna / rodzica *
Adres e-mail opiekuna / rodzica *
Nr telefonu do rodzica / opiekuna dziecka *

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r o ochronie danych osobowych - Dz.U. nr 133 poz. 883) przez FCB Escola Varsovia dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rejestracji on-line na Zimowe obozy stacjonarne. Równocześnie wyrażam zgodę na możliwość użycia wizerunku mojego dziecka do celów marketingowych FCB Escola Varsovia. Jestem świadomy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ponad to, że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3, każdemu użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Akceptuję warunki rejestracji on-line *
Akceptuję

Patronat

          

 

   


Partnerzy